SEEBURG CENTRS

Šobrīd notiek daudzfunkcionāla centra izveide 3.5 ha platībā