SEEBURG CENTRS

Šobrīd notiek daudzfunkcionāla centra plānošana un izveide 3.5 ha platībā